Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu năm 2023

Thứ năm - 01/02/2024 02:29
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều suy thoái, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp; xung đột quân sự giữa Nga-Ucraina, xung đột giữa Palestine-Israel đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận, hội, đoàn thể; sự nỗ lực, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động; Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quảng Nam giành chức vô địch giải hạng Nhất cùng tấm vé thăng hạng V League 2023 - 2024
Quảng Nam giành chức vô địch giải hạng Nhất cùng tấm vé thăng hạng V League 2023 - 2024
Năm 2023, toàn Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đạt kết quả tốt trên hầu hết các lĩnh vực. Kịp thời tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển Ngànhchỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đảm bảo kế hoạch đề ra; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; công tác quản lý ngành từ tỉnh đến cơ sở được đảm bảo; thực hiện tốt việc cắt giảm thủ tục hành chính và ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính; nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch được ban hành ở cấp tỉnh, cấp huyện, tạo động lực phát triển ngành.
- Về công tác tham mưu cơ chế, chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Trong năm, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên); đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Nghị quyết quy định hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024-2030; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2026; báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2024 và 2025…
Tham mưu UBND tỉnh: Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ X tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026; các quyết định: xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 06 di tích; thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam năm 2023-2025; chuyển giao 02 chi tiết của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara được phát hiện tại khu vực Phật viện Đồng Dương đang bảo quản tại Bảo tàng Quảng Nam cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP.Đà Nẵng); chứng nhận đạt tiêu chí du lịch xanh cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch; sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh; phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Lĩnh vực văn hóa
Phối hợp và tham mưu tổ chức thành công: Chương trình "Những ngày văn hóa đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2023; Liên hoan: “Âm nhạc đường phố” tỉnh Quảng Nam năm 2023; Liên hoan ban nhạc tỉnh Quảng Nam năm 2023; “Giai điệu tuổi thần tiên” tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2023; Bolero - Giai điệu quê hương mùa 3 năm 2023...
Hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp, quần chúng được chú trọng, xây dựng nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ các sự kiện ở địa phương, cơ sở, công tác trưng bày triển lãm, chiếu phim, nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung hiện vật được đẩy mạnh, công tác luân chuyển sách, phục vụ nhu cầu bạn đọc được thực hiện tích cực, qua đó đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân toàn tỉnh. Tham gia: Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định (đạt 06 giải A; 01 giải B; 03 giải C; 22 HCV, 11 HCB, 07 HCĐ); Hội thi truyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” tại TP. Hải Phòng; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Ca khúc cách mạng” toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc (đạt 01 HCV, 03 HCB); “Cuộc thi tài năng Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2023” tại tỉnh Thanh Hóa, đạt giải nhất; Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Hà Nam (đạt 01 HCV và 02 HCB); Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam lần thứ Nhất vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ; Chương trình nghệ thuật Festival “Về miền Quan họ - 2023”, Kết nối tinh hoa các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận tại tỉnh Bắc Ninh; Ngày hội Trình diễn Cây Nêu và giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II năm 2023 tại Hà Nội…
Công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng; trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung thu ở Hội An; trình UBND xếp hạng 06 di tích lịch sử cấp tỉnh và xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng 03 di tích quốc gia. Bên cạnh đó, một số huyện ban hành Đề án phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, từ tỉnh đến các cơ sở đã quan tâm đầu tư nguồn lực để tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích; hầu hết các di tích được quản lý, bảo vệ đúng quy định và không có tình trạng di tích bị xuống cấp, hư hại.
- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới và công tác gia đình
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời từ Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ngành, hội, đoàn thể các cấp đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng Nhân dân; tại các địa phương, công tác bình xét, công nhận, tuyên dương các danh hiệu văn hóa được làm chặt chẽ, chất lượng. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; tổ chức Tọa đàm: “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp thực hiện Chuyên đề xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng phóng sự “Xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2023-Nhìn từ những hạt nhân ở cơ sở”. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá ước đạt tỷ lệ 90,7%; thôn - khối phố đạt chuẩn văn hoá ước đạt tỷ lệ 88,7%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ước đạt tỷ lệ 97,4%;  tộc họ được công nhận tộc văn hóa, tỉ lệ 39,5%; tỉ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đạt 42,5%.
Công tác gia đình được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện ở từng ngành, địa phương, cơ sở và được các địa phương tích cực hưởng ứng, nhiều mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương được nhân rộng và phát huy hiệu quả, truyền thống gia đình, gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân rộng và phát huy. Ngành Văn hoá đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức: Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” và phát động thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Hội nghị tuyên dương “Gia đình văn hoá” tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2023; Tọa đàm “Phát huy vai trò người cao tuổi trong giáo dục đạo đức, lối sống”; Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2023 và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”, tạo sân chơi bổ ích và cũng là cơ hội để các gia đình có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đến nay, toàn tỉnh có 464 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên tuyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; 445 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Các mô hình này được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực xử lý các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX - Năm  2023

- Lĩnh vực thể dục thể thao
Thể thao thành tích cao gặt hái nhiều thành công: Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Quảng Nam; đăng cai tổ chức 06 giải thể thao toàn quốc; tổ chức 17 giải thể thao cấp tỉnh; thành lập 48 đoàn tham gia các giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia, kết quả đạt 164 Huy chương các loại (44 HCV, 45 HCB, 75 HCĐ); 09 đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc, kết quả đạt 143 huy chương các loại (19 HCV, 42 HCB, 82 HCĐ); tham gia 06 giải quốc tế, kết quả đạt 06 huy chương các loại (03 HCV, 01 HCB và 02 HCĐ). Đặc biệt VĐV Huỳnh Đỗ Đạt đã xuất sắc giành HCV tại giải vô địch Wushu thế giới năm 2023 và VĐV Bùi Xuân Nhật giành HCV tại giải Vovinam thế giới; Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam thi đấu xuất sắc, vô địch Giải bóng đá Giải hạng Nhất Quốc gia-Bia Sao vàng 2023 và thăng hạng tham gia thi đấu tại Giải vô địch quốc gia (V-League 1) năm 2023-2024.
Ngoài ra, phối hợp tổ chức: chặng 08 (Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ) và lễ trao thưởng tại Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023; giải Marathon "Đường đua mới”; Sự kiện chạy bộ dành cho người khuyết tật “Không khoảng cách - Không giới hạn”; vòng loại giải Bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Nam năm 2023; Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Quảng Nam năm học 2023- 2024; giải Bơi và chạy ứng dụng nghiệp vụ Công an tỉnh; Hội thao Ngân hàng chính sách xã hội khu vực IV... Các Hội, Liên đoàn: Karate, Taekwondo, Võ cổ truyền tổ chức thành công các hoạt động thể thao truyền thống của Hội trong năm 2023.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng có sức lan tỏa lớn, góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe của người dân; hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khoẻ phòng chống bệnh tật và tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,55%; tăng 0,2%; Số gia đình thể thao đạt 23,91%; tăng 0,56%; Số gia đình tập luyện TDTT đạt 23.35%; 458 câu lạc bộ cơ sở và 582 câu lạc bộ thuộc liên đoàn, hội thể thao; có 225/241 xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ phát động Tháng TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với gần 74.000 người tham gia chạy hưởng ứng và 12/18 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động có hơn 5.000 người tham gia chạy hưởng ứng; hơn 1.000 giải thể thao cấp xã và trên 50 giải thể thao cấp huyện được tổ chức.
- Lĩnh vực du lịch
Phục hồi tích cực sau 3 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, các hoạt động du lịch đã sôi động trở lại, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2023, ước đạt 7.550.000 lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch năm 2023 ước đạt 7.950 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 18.683 tỷ đồng.
Tổ chức Hội thảo liên kết phát triển du lịch xanh; Hội thảo “Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển du lịch biển Quảng Nam”; Hội nghị doanh nghiệp du lịch; Diễn đàn Khởi nghiệp du lịch - Hướng đi phát triển xanh và bền vững; tổ chức khảo sát để xây dựng chương trình Famtrip, Presstrip và Tọa đàm tham vấn xây dựng chương trình du lịch kết nối các điểm du lịch nông thôn tỉnh Quảng Nam; Chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè”; Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh về hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Quảng Nam năm 2023; triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore; tham gia quảng bá du lịch Quảng Nam tại nhiều sự kiện trong nước.
Các doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh Quảng Nam trong kích cầu du lịch
Các doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh Quảng Nam trong kích cầu du lịch

- Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số
Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo sâu sát, phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức, công dân; trong năm ,các chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Sở đều tăng so với năm trước như: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh đứng vị trí thứ 4/15 Sở, ban, ngành; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành đứng vị trí thứ 6/22; Chỉ số CCHC đứng vị trí thứ 8/20. Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm du lịch thông minh và đã phát huy hiệu quả của phần mềm; hoàn thành cơ sở dữ liệu để tăng cường thêm các tính năng thông minh của Cổng và App hệ thống phần mềm, hoàn thiện việc kết nối với nền tảng số Cục Du lịch quốc gia. Tổ chức: tập huấn chuyển đổi số ngành du lịch năm 2023; Hội nghị chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành du lịch với chủ đề: “Công nghệ cho du lịch Quảng Nam phục hồi” và Xây dựng và phát triển du lịch trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh” góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quảng bá hình ảnh du lịch cho các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và du khách… Trong năm tiếp nhận, giải quyết 617 hồ sơ các loại, trong đó có 604 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 - tỷ lệ 97,8%; 100% hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết thực của các tổ chức và cá nhân.
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn: một số Đề án được UBND tỉnh phân công cho Sở tham mưu trong năm, mặc dù Sở đã tích cực tham mưu hoàn chỉnh nội dung nhưng vẫn chưa được thông qua; một số nhiệm vụ được giao trong năm phải tạm dừng hoặc không được triển khai do không có kinh phí Nguồn khách du lịch nội địa giảm dần, một phần do ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn, có xu hướng đi du lịch những nơi gần và về trong ngày; Hoạt động thiết chế văn hóa còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề đầu tư, khai thác các thiết chế văn hóa công còn vướng nhiều về cơ chế, quản lý tài sản công.
Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tập trung triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch năm 2024, đề ra giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả, cụ thể các mục tiêu nhiệm vụ nhằm thúc đẩy phát triển Ngành, trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong như sau:
1. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác truyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước trong năm; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn-2024, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng Nhân dân.
2. Tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022  Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo định hướng trên bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để đầu tư phát triển Ngành.
3. Tập trung xây dựng các Đề án, Quyết định: Quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2025 - 2030; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà làng truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam; bổ sung danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam; danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2029.
4. Tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học về nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản văn hoá Phật giáo Phật viện Đồng Dương, Quảng Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Thượng Đức (07/8/1974 - 07/8/2024); tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ III-năm 2024; Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Giáp Thìn 2024”; Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc lần thứ III -  2024; Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI-2024.
5. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; có cơ chế, chính sách trong tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ cho nghệ sĩ, diễn viên và đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận; phục hồi, bảo tồn và phát huy một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; hỗ trợ các nghệ nhân, các câu lạc bộ, đội nghệ thuật truyền thống…Ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác trưng bày và hướng Bảo tàng tỉnh trở thành điểm thu hút khách tham quan, nghiên cứu.
6. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư; quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh” đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình: Tổ chức: Toạ đàm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; Tọa đàm nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa tại các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…
7. Nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm tham quan di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng; gắn kết, kết nối các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống… trong các tour điểm đến để thu hút khách du lịch.
8. Đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, triển khai thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục thực hiện việc giảng dạy một số môn thể thao phù hợp, thành lập các loại hình hội, nhóm, câu lạc bộ TDTT theo sở thích; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao trong trường học. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh; tham gia các giải thể thao thành tích cao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế (chỉ tiêu đạt 100 huy chương các loại; trong đó, phấn đấu đạt trên 05 đến 07 huy chương vàng giải vô địch quốc gia); đăng cai các giải thể thao khu vực, toàn quốc.
9. Tổ chức Lễ phát động: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024; Bơi, Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.
10. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam: phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025; quản lý và khai thác một số bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh; phát triển du lịch xanh đến năm 2025; phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Công tác liên kết phát triển du lịch với Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận nhằm hình thành các tuyến/tour vòng tròn du lịch trong tỉnh và tỉnh Quảng Nam với các tỉnh, thành phố trong vùng liên kết. Tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch, tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, tập trung phát triển sản phẩm theo hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá.
11. Tổ chức: Hội nghị cấp vùng bàn về giải pháp khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; Hội thảo các chuyên gia về mô hình điểm du lịch xanh; Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2024. Xây dựng mô hình điểm du lịch xanh, tour du lịch xanh Quảng Nam và Bộ tiêu chí du lịch xanh cho Nhà hàng và Cơ sở mua sắm và trải nghiệm (workshop).
12. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 6577/ĐA-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2023. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch Quảng Nam trong nước và nước ngoài: trên các báo, đài, tạp chí, quảng bá trong Chương trình S Việt Nam, trên các trang mạng xã hội; liên kết hợp tác quảng bá, phát triển du lịch với các địa phương trong nước và nước ngoài; liên kết với các hãng hàng không, tham gia hội chợ du lịch, roadshow trong nước và quốc tế (Úc, Đài Loan).
13. Xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025; bố trí công chức, viên chức theo đúng với vị trí việc làm đã được phê duyệt.
14. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch tại cơ sở, nhất là cấp xã. Tập trung công tác chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, năm 2024, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình công tác của UBND tỉnh giao.
                                                                                 TS. NGUYỄN THANH HỒNG
                                                                                               Tỉnh ủy viên
                                                                         Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1749 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1781 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1735 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,246
  • Tháng hiện tại33,081
  • Tổng lượt truy cập992,001
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây