Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai - 02/01/2023 20:57
Chiều ngày 30/12/2022, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Tào Viết Hải - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể 163 Đảng viên của Sở.
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo báo cáo tại Hội nghị, Đảng bộ Sở có 12 Chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 163 (trong đó có 89 đảng viên nữ). Ban Chấp hành Đảng bộ có 12 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở có 05 đồng chí. Ngay từ đầu năm, đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 21/12/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, đảng viên và quần chúng tích cực triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt, đã kịp thời lãnh đạo các chi bộ tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đảm bảo kế hoạch đề ra; chỉ đạo tham mưu và tổ chức thành công nhiều sự kiện đã gây tiếng vang, lan tỏa, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam đến với bàn bè trong nước và quốc tế. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách của được tham mưu ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nên đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Ngành trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh được thực hiện tốt với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày, triển lãm được tổ chức phục vụ Nhân dân và du khách. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở được đẩy mạnh, kết hợp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Thể thao cho mọi người và Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tốt. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động kích cầu, phục hồi, thu hút khách du lịch được tổ chức, do vậy, khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm tình hình tư tưởng đơn vị thực hiện tốt, chính trị ổn định, đoàn kết nội bộ được nâng cao. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đảng viên và quần chúng chấp hành tốt. Đảng bộ và các chi bộ tổ chức tốt việc tự soi tự sửa, qua đó cá nhân và tập thể nhìn nhận những hạn chế rõ nét hơn để có các giải pháp thích hợp khắc phục, sửa chữa. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên, đã kết nạp đạt chỉ tiêu giao. Việc tự học, tự rèn trong đảng viên và quần chúng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trước thời gian quy định. Với kết quả đã đạt được, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã công nhận Đảng bộ Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Đảng bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên năm 2022
Tại hội nghị, đại diện các Chi bộ trực thuộc đã trình bày nhiều tham luận, tóm lược những kết quả quan trọng đạt được trong triển khai nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022, kế hoạch năm 2023 đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động chính quyền, chuyên môn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Tào Viết Hải - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Văn Bá Sơn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở theo lĩnh vực phụ trách đã có những ý kiến giải đáp cũng như gợi mở, định hướng những công việc trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh ý nghĩa những kết quả quan trọng mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2022, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chính trị có thời điểm chưa kịp tiến độ. Vẫn còn chi bộ, đơn vị thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn chưa kịp thời. Một phần công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở chưa đảm bảo thời gian quy định. 02 chuyên đề sinh hoạt trong phạm vi Đảng bộ chưa được triển khai. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp do nhiều loại dịch bệnh xuất hiện, lạm phát kinh tế... Trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, bản lĩnh của từng cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 

322980974 6026030000787283 7350207459038369488 n
Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,


Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ thuộc Sở tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh khối đại đoàn kết, thống nhất; kỷ cương, kỷ luật, văn hóa công sở; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số các lĩnh vực của Ngành. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phát huy tinh thần và tính gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ phải tổ chức sinh hoạt ít nhất 2 chuyên đề trong năm. Tập trung thực hiện các hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Chương trình, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp của Ngành... Tập trung chỉ đạo thi tuyển viên chức của Sở đạt kết quả tốt nhất. Tập trung chỉ đạo triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức đối thoại, gặp gỡ đảng viên và quần chúng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện đăng ký trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo Quy định 1224-QĐ/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy. Nâng cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Thường xuyên thực hiện tự soi tự sửa trong sinh hoạt định kỳ để đảng viên tự điều chỉnh, liên hệ nội dung phấn đấu học tập, làm theo, cuối năm có đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng gương điển hình thực hiện tốt và vận dụng có hiệu quả.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở tặng giấy khen cho 02 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
 

322967420 701855451574899 9055535635363328746 n
Đảng ủy Sở tặng giấy khen cho 02 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1882 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1884 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1859 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,179
  • Tháng hiện tại29,868
  • Tổng lượt truy cập1,031,242
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây