Câu lạc bộ khiêu vũ cộng đồng Ban mai xanhSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                     QUẢNG NAM

             TRUNG TÂM VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số:        /QĐ-TTVH                                Quảng Nam, ngày       tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

                                    V/v thành lập Câu lạc bộ khiêu vũ cộng đồng Ban mai xanh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẢNG NAM

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 3926/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sáp nhập Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đơn xin thành lập của Câu lạc bộ khiêu vũ cộng đồng Ban mai xanh ngày 15/4/2020;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay Thành lập Câu lạc bộ khiêu vũ cộng đồng Ban mai xanh thuộc Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, gồm Ban chủ nhiệm và các thành viên có tên sau:

1. Ban chủ nhiệm gồm:

- Ông Trần Cư - Chủ nhiệm

- Bà Trần Thị Bích - Phó Chủ nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Hà Đông - Phó chủ nhiệm

- Bà Nguyễn Hải Lý - Ủy viên

- Ông Trương Văn Hậu - Ủy viên

2. Các thành viên : 27 người (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt theo quy định tại Quy chế quản lý và tổ chức Câu lạc bộ của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam và Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ đã trình Trung tâm Văn hóa Quảng Nam phê duyệt.

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, VHNT.

                     GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

               Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

 

Văn bản

375/QĐ-SVHTTDL

Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ X năm 2017

Lượt xem:1841 | lượt tải:0

1490/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Lượt xem:2173 | lượt tải:569

1491/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Hô bài hát chòi các tỉnh miền Trung và trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lượt xem:1734 | lượt tải:534
Sử dụng khẩu trang thường xuyên !
Phòng chống dịch COVID-19
Đến ngay cơ sở y tế gần nhất !
Chủ động phòng chống dịch bệnh !
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây