Thông cáo báo chí Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018

Thứ tư - 15/08/2018 22:52
Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018  (sau đây gọi tắt là Ngày hội), với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức.
Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung năm 2015 Ảnh: T.L
Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung năm 2015 Ảnh: T.L

- Ngày hội diễn ra từ ngày 24 đến 26/8/2018 (03 ngày) tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 13 tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận), đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, Ban, ngành Trung ương, các địa phương.

- Ngày hội là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc miền Trung trong thời kì mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

- Ngày hội được tổ chức trang trọng, đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội với mục tiêu hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.

- Ngày hội lần này là sự kiện văn hóa - chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc đối với các tỉnh miền Trung có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nội dung của ngày hội nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ngày hội nhằm góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, qua các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung với cả nước và quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong xu thế hội nhập của đất nước.

- Các chương trình tham gia Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều cái mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; chọn lọc đặc trưng văn hoá tiêu biểu của các dân tộc miền Trung, tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hoá, phát huy giá trị văn hoá truyền thống với các yếu tố tiến bộ của thời đại. Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh miền Trung tham gia Ngày hội.

II. NỘI DUNG

1. Cơ quan chỉ đạo và phối hợp thực hiện

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và  Ủy ban nhân dân 13 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Đơn vị thực hiện:

+ Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Văn hóa dân tộc; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Văn phòng Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam; Báo Văn hoá.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình và một số Sở, Ban, ngành của tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội.

2. Các hoạt động của Ngày hội

2.1. Phần Lễ

- Lễ khai mạc: 20 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Quảng trường 24 Tháng 3, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (Truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Nam và Đài PT-TH các địa phương tham gia Ngày hội).

- Lễ bế mạc: 19 giờ 30 ngày 26/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam. 

2.2. Phần Hội

- Các hoạt động văn hoá: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc.

- Các hoạt động thể dục thể thao truyền thống dân tộc: Đẩy gậy, Kéo co, Bắn ná/Bắn nỏ.

- Các hoạt động du lịch: Giới thiệu điểm đến của các địa phương tham gia Ngày hội tại gian trưng bày triển lãm; Giới thiệu và tổ chức một số điểm tham quan của tỉnh Quảng Nam.

III. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

 

STT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 24/8/2018

 

 

 

1

 

 

 

Từ 08h00

Khai mạc các hoạt động văn hóa: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc.

Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

 

 

2

 

 

Từ 08h30

Các đoàn biểu diễn Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc theo thứ tự bốc thăm.

Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Thi đấu các hoạt động thể thao truyền thống dân tộc

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam.

 

3

 

Từ 16h00

Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc miền Trung tại Không gian triển lãm các tỉnh .

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam.

 

 

4

 

 

Từ 13h30

Tiếp tục diễn ra Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc theo thứ tự bốc thăm.

Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thi đấu các môn thể thao.

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam.

 

5

 

Từ 20h00

Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018.

Sân khấu Quảng trường 24 Tháng 3, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 25/8/2018

 

 

 

 

1

 

 

 

Từ 08h00

(Cả ngày)

Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc.

Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục các hoạt động: giới thiệu, quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc miền Trung tại Không gian triển lãm các tỉnh.

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc.

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/8/2018

1

Từ 08h00

Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc của 13 tỉnh miền Trung tham gia Ngày hội.

Tại không gian triển lãm của các tỉnh, khu vực Bảo tàng tỉnh Quảng Nam.

2

Từ 08h00

Tiếp tục thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc.

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam.

    

     3

 

19h30

Lễ Bế mạc tổng kết Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018.

Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sự kiện tiêu biểu
« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay529
  • Tháng hiện tại11,825
  • Tổng lượt truy cập751,057
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây