Câu lạc bộ Hoa Lan Quảng Nam

Thứ hai - 04/05/2020 03:48

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         QUẢNG NAM                                                                     ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
                 TRUNG TÂM VĂN HÓA 
                   
  Số: /QĐ-TTVH                                                                       Quảng Nam, ngày   tháng 02 năm 2020

                                                                                        QUYẾT ĐỊNH

    V/v thành lập Câu lạc bộ Hoa Lan Quảng Nam

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẢNG NAM

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 3926/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sáp nhập Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đơn xin thành lập của Câu lạc bộ Hoa Lan Quảng Nam ngày 04/02/2020;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay Thành lập Câu lạc bộ Hoa Lan Quảng Nam thuộc Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, gồm Ban chủ nhiệm và các thành viên có tên sau:

Ban chủ nhiệm gồm:

- Ông Lê Khanh – Chủ nhiệm

- Ông Dương Nguyên Hùng - Phó Chủ nhiệm

- Ông Trần Ngọc Vũ – Phó chủ nhiệm

- Ông Phan Ngọc Tùng - Phó chủ nhiệm kiêm Thủ quỹ

Các thành viên (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt theo quy định tại Quy chế quản lý và tổ chức Câu lạc bộ của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam và Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ đã trình Trung tâm Văn hóa Quảng Nam phê duyệt.

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, VHNT.

         
              GIÁM ĐỐC

        (Đã ký và đóng dấu)

          Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây