Xã Đại Hồng – Hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 03/01/2022 22:16
Là xã miền núi, cách trung tâm hành chính huyện Đại Lộc khoảng 20 km về phía Tây, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH) ở Đại Hồng được triển khai bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự chuyển biến tích cực của một vùng quê trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.
                                                      
          Chú trọng xây dựng “người tốt, việc tốt” và nhân rộng các điển hình tiên tiến
 
Đại Hồng tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương “Không rắc vàng mã, rải tiền trên đường đưa tang”.
Nhiều năm qua, trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, Đại Hồng luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Đài Truyền thanh xã duy trì thường xuyên chuyên mục về gương “Người tốt, việc tốt”, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa, động viên, khuyến khích mọi người, mọi nhà cùng làm việc tốt. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã tổ chức biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trên địa bàn xã, nhiều phong trào thi đua được phát động và nhân rộng như: xây dựng “Đoạn đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp”; mô hình “Ánh sáng đường làng”, mô hình “Hố rác hữu cơ tại nhà”, "Chi hội Nông dân không có thanh niên chống khám"… Địa phương cũng đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nét đáng ghi nhận ở Đại Hồng là 5 năm qua, chủ trương “Không rắc vàng mã, rải tiền Việt Nam, tiền nước ngoài trên đường đưa tang” của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực, 100% đám tang thực hiện nghiêm túc. Từ tháng 4/2019, xã tiếp tục tổ chức vận động “Không rải gạo muối, vật phẩm cúng ra đường”, bước đầu đã có chuyển biến tích cực.
Chính nhờ làm tốt việc xây dựng gương “người tốt, việc tốt” và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã làm nên sức sống bền vững của phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở Đại Hồng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
Sức sống mới
 
Xã Đại Hồng tổ chức Ngày hội sách năm 2021 tại trường THCS Phù Đổng.
Về Đại Hồng hôm nay dễ dàng nhận thấy sức sống mới ở một vùng quê khi mà phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh. Các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hóa, văn nghệ hằng năm được tổ chức thường xuyên từ xã đến thôn, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân và góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của địa phương. Cạnh đó, Đại Hồng còn duy trì các Câu lạc bộ (CLB): Thơ Trăng Non, Dân ca, DNC (Dàn nhạc, nhạc công, ca sĩ quần chúng và người dẫn chương trình), Đội TCM (Tuyên truyền ca khúc cách mạng) trực thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã. Tại mỗi thôn đều xây dựng đội, nhóm văn nghệ quần chúng. Năm 2021, trong bối cảnh chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, Đại Hồng tổ chức thành công Ngày hội sách tại trường THCS Phù Đổng, thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Thông qua hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, số hộ gia đình thể thao ở Đại Hồng không ngừng tăng lên, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Hàng năm, xã tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, qua đó khơi dậy ý thức rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe trong nhân dân. Nhiều CLB thể dục, thể thao được thành lập, thu hút hàng trăm người tham gia: Võ cổ truyền, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đua thuyền, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh… Vào các dịp mừng Đảng – đón Xuân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm, địa phương tổ chức tốt các giải đấu với nhiều môn thể thao mũi nhọn của địa phương: đua thuyền, cờ tướng, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn…để chọn lựa vận động viên tham gia thi đấu các giải cấp huyện.
Những kết quả đạt được của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ở Đại Hồng gắn liền với việc địa phương luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Đến nay, hội trường văn hóa đa năng của xã được trang bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế và bố trí đủ các phòng chức năng theo quy định. Tại sân Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã đã lắp đặt một số dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 10/10 thôn đều có Nhà sinh hoạt, khu thể thao được trang bị cơ bản các thiết bị đảm bảo cho các hoạt động thể dục, thể thao của cộng đồng.
          Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại Hồng đã và đang thực hiện trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác đăng ký, chấm điểm, bình xét danh hiệu “Gia đình Văn hóa” tại các thôn, quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí như: Vệ sinh môi trường; thực hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; việc gắn kết giữa xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, công cộng với vấn đề giáo dục, hình thành nhân cách con người. Năm 2021, toàn xã có 91,08% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”.
Đối với xây dựng “Thôn Văn hóa”, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện với nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động; phát tờ rơi, tờ gấp; in ấn và cấp phát bảng tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp bằng việc tổ chức sinh hoạt nhân dân, đoàn thể... Ban Chỉ đạo xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các thôn trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí; hướng dẫn xây dựng hương ước của thôn và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống... Nhằm nâng cao chất lượng “Tộc Văn hóa”, Đại Hồng đã tổ chức tốt Tọa đàm “Gia tộc trong việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, có 20 tộc đã phát động xây dựng “Tộc Văn hóa” và 14 tộc được công nhận “Tộc Văn hóa”. Nhiều tộc tổ chức có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài như: Tộc Nguyễn Văn, Tộc Hứa (Phước Lâm), Tộc Lê (Đông Phước), Tộc Phan Viết (Hòa Hữu Đông), Tộc Nguyễn Khánh (Lập Thuận)... Tộc Nguyễn Văn (Phước Lâm) làm tốt công tác xây dựng tộc họ, xây dựng được CLB “Nàng dâu hiếu thảo”.
Phát huy những kết quả đạt được, xã Đại Hồng nỗ lực tiếp tục đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến mới trong xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Phan Vân Trình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1022 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 961 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1005 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,102
  • Tháng hiện tại6,905
  • Tổng lượt truy cập751,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây