Ngẫm những lời dạy của đồng chí Võ Chí Công với Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam

Thứ tư - 26/01/2022 03:28
Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam vinh dự kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công - người con ưu tú của quê hương, người chiến sĩ Cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngẫm những lời dạy của đồng chí Võ Chí Công với Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam
Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Nam nghiên cứu, tìm hiểu và suy ngẫm về những di huấn của đồng chí về công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 08/9/2011) quê làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930; tháng 5/1935, đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam), từ đó đồng chí tích cực hoạt động cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám dân, bám địa bàn, hoà mình vào phong trào cách mạng trong những năm tháng gian khổ, nhưng hào hùng của Cách mạng tháng Tám năm 1945; cũng như trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và 21 năm kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt (1954 - 1975)… Sau ngày đất nước thống nhất, với uy tín và nhiệt thành hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự dân tộc, đồng chí Võ Chí Công được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII…
Thời gian công tác ở Trung ương, mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng đồng chí vẫn dành thời gian về thăm, làm việc và căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng những lời tâm huyết.
Đầu năm 1983, về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trực tiếp đến thăm các hợp tác xã Nông nghiệp xã Đại Phước và Đại Đồng II, qua nghe báo cáo, đồng chí Võ Chí Công được biết: phong trào xây dựng cánh đồng cao sản đạt được những kết quả hết sức ngoạn mục, năng suất lúa bình quân cả huyện đạt 12,6 tấn/ha. Riêng hợp tác xã nông nghiệp Đại Phước giữ mức kỷ lục về đỉnh cao năng suất lúa cả huyện, cả tỉnh và cả nước: 21,6 tấn/ha. Với thành tích này, hợp tác xã vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tặng chiếc máy cày hiệu MTZ 50 và được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí đã biểu dương những thành tích và căn dặn các hợp tác xã không được chủ quan, thỏa mãn mà phải không ngừng vươn lên, nhất là phải thực hiện thật tốt “khoán 100” để động viên bà con xã viên hăng hái lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế trong hợp tác xã nông nghiệp. Đồng chí còn chỉ đạo toàn huyện phát động phong trào thi đua học tập, đuổi kịp và vượt hợp tác xã Đại Phước. Nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc, đồng chí căn dặn “Người chiến sỹ Cộng sản phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”; phải luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết như lời Bác Hồ đã dạy; phải gắn chặt với nhân dân, dựa vào dân và thực hiện cho được phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Có như vậy mới được nhân dân tin yêu, kính trọng”.
Nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XV (vòng 1), diễn ra từ ngày 18 - 21/4/1991, với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đến dự và đặt niềm tin khi phát biểu: “Nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Nhân tài và đội ngũ cán bộ các thế hệ đông đúc, đủ sức làm nên sự nghiệp lớn. Vấn đề quan trọng và quyết định thắng lợi là Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng phải phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết trên dưới, động viên được mọi sức lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện”. Muốn đạt được kết quả, đồng chí nhấn mạnh “Các cấp uỷ Đảng và chính quyền phải đổi mới sự lãnh đạo và chỉ đạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích nhân dân và vì sự nghiệp cách mạng của Đảng thì nhất định sẽ giành được thắng lợi to lớn”.
Sau khi Quảng Nam tái lập năm 1997, đồng chí đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí đều căn dặn cần chú ý đến đời sống nhân dân, nhất là vùng căn cứ kháng chiến, các gia đình chính sách, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đặc biệt giữ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Đồng chí cho rằng nếu giải quyết được những vấn đề cơ bản trên, sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhất định thành công; sự nghiệp đổi mới đất nước và quê hương sẽ thắng lợi.
Sau khi về hưu, dù sống xa quê hương, nhưng đồng chí luôn theo dõi mỗi bước phát triển của tỉnh nhà. Năm 2004, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Núi Thành - mảnh đất trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ, đồng chí đã gửi Thư chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Núi Thành hết sức xúc động “Mỗi lần về thăm quê hương, tôi vô cùng phấn khởi vì Đảng bộ và nhân dân Núi Thành trong mấy chục năm qua đã phát huy được truyền thống cách mạng ra sức phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân… Đảng bộ đoàn kết nhất trí, bộ máy chính quyền, mặt trận các đoàn thể từ huyện đến xã được củng cố với nhiều cán bộ trẻ có tư duy mới, năng động sáng tạo trong công việc…Tôi tin chắc rằng không bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành Khu công nghiệp hiện đại, một vùng du lịch hấp dẫn và một thành phố biển đàng hoàng to đẹp, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá nước ta. Tôi xin chúc Đảng bộ và nhân dân Núi Thành đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn về mọi mặt trong thế kỷ XXI”.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1997 - 2007), đồng chí đã gửi thư cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng, trong thư có đoạn: “Trong 10 năm tách tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giúp đỡ của Trung ương, nhân dân tỉnh nhà đã đồng tâm, hiệp lực, vượt qua bao khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu rất phấn khởi về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng... Đảng bộ không ngừng trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tôi phấn khởi về những thành tựu mà Đảng bộ và đồng bào Quảng Nam, Đà Nẵng đã giành được nói trên… Tôi tin tưởng vững chắc rằng, với truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường, bất khuất của một Đảng bộ đã trải qua 76 năm lãnh đạo và trưởng thành, lại được đúc kết nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong 20 năm đổi mới và sự đoàn kết nhất trí, Đảng bộ và nhân dân sẽ đồng lòng, quyết tâm, tập trung trí tuệ, kiến tạo ra được những chủ trương, cơ chế, biện pháp thiết thực nhằm tăng cao tốc độ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào tỉnh nhà…”.
Thực hiện mong ước, những căn dặn và niềm tin của đồng chí Võ Chí Công, sau 47 năm quê hương giải phóng, đặc biệt là sau 25 năm chia tách tái lập tỉnh, cùng với thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam đã có những bước phát triển và đạt được thành tựu rất đáng tự hào. Năm 1997, tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 135 tỷ, đúng 20 năm chia tách tỉnh năm 2017 quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung, Quảng Nam đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,85%/năm, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao trong cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 63,3 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 106.423 tỷ đồng trong 05 năm, thu nội địa tăng 10,16%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 là 137.767 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 và có tốc độ tăng bình quân hơn 9,5%/năm. Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng, nổi bật là Tập đoàn THACO Chu Lai - Trường Hải, với nhiều sản phẩm được xuất khẩu ra các nước, hướng đến hình thành Trung tâm Cơ khí ô tô quốc gia.
Năm 2022, kỷ niệm 25 năm chia tách tái lập tỉnh Quảng Nam (1997 - 2022), kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa - lịch sử của quê hương “trung dũng kiên cường”, tự hào quê hương người con ưu tú - Võ Chí Công. Với ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đoàn kết một lòng, đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
                                                               

Tác giả: Lê Năng Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1022 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 961 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1005 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,102
  • Tháng hiện tại6,873
  • Tổng lượt truy cập751,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây