Huyện Hiệp Đức – Huy động sức dân xây dựng đời sống văn hóa...

Chủ nhật - 29/05/2022 22:10
Sau 50 năm giải phóng (30/4/1972 – 30/4/20220, huyện Hiệp Đức ngày càng đổi thay về mọi mặt. Trong sự phát triển kinh tê- xã hội của Hiệp Đức hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ thành công của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH). Phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trở thành cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Huyện Hiệp Đức khởi sắc
Huyện Hiệp Đức khởi sắc
Từ lan tỏa mạnh mẽ phong trào…
Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào mang tính chiến lược, toàn diện, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự. Bám sát các nội dung của phong trào và thực tiễn địa phương, các cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Đức đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào đến mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và nhân dân về phong trào TDĐKXDĐSVH và gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới...
Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến cơ sở luôn được chính quyền các cấp huyện Hiệp Đức chú trọng, đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn các xã, thị trấn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng hệ thống pa nô, băng rôn, đuôi nheo, thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở… Nội dung tuyên truyền tập trung triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung Công văn số 1164/SVHTTDL ngày 07/9/2021của Sở VH,TT&DL về việc điều chỉnh, bổ sung thang, bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền, quán triệt về các nội dung liên quan đến phong trào như: quy trình đăng ký, tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các lớp tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19… Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên chuyên mục Đại đoàn kết, sóng phát thanh, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các cuộc họp, đối thọai, tọa đàm và thông qua đài truyền thanh cơ sở, biểu dương gương điển hình tiêu biểu về đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc làm đường bê tông hóa GTNT, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa.... Riêng trong năm 2021, người dân  đã hiến đất được 725m2 đất, tham gia 791 ngày công lao động, từ đó đã phát huy được vai trò chủ thể trong việc tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới tại địa phương.
Đến tiếp tục đẩy mạnh huy động sức dân…
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên huyện Hiệp Đức đã huy động được sức dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích Nhân dân làm giàu chính đáng. Các hoạt động tương thân tương trợ, nhân đạo từ thiện, “vì người nghèo” được duy trì phát huy tốt như: Các phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” ,“Bát cháo tình thương”, “Áo ấm người già”. Năm 2021, từ nhiều nguồn khác nhau, huyện Hiệp Đức đã hỗ trợ gần 5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 111 nhà cho các hộ gia đình nằm trong vùng thường xuyên bị thiên tai và các trường hợp khó khăn. Đến nay đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 111/111 nhà với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng, trong đó tỉnh, huyện hỗ trợ 4.365.000 triệu đồng, còn lại khu dân cư, gia đình tộc họ.
Phong trào xây dựng Thôn văn hóa, Gia đình văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Tộc văn hóa, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng đông đảo của nhân dân. Qua đó đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo, giúp nhau khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nhiều nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng; tạo ra sự chuyển biến tốt trong thực hiện nếp sống văn minh, ngặn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện cơ bản đúng theo quy định và phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Trong điều kiện vừa tham gia phòng chống dịch, vừa duy trì phong trào văn hóa, văn nghê, thể thao một cách  linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, gắn với các sự kiện chính trị của các cấp, các ngành.
Phong trào xây dựng “Tộc văn hóa” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tiếp tục được triển khai thực hiện. Vận động các tộc đủ điều kiện ra mắt xây dựng TVH. Hằng năm, các Tộc có từ 80% số hộ gia đình trở lên được công nhận Gia đình học tập, Dòng họ học tập…Từ đó, các giá trị văn hóa ngày càng phát huy, thắt chặt hơn mối quan hệ bà con, tình làng nghĩa xóm và khơi dậy phong trào văn hóa ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ cương xã hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh, dân chủ ngày càng được phát huy.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được quan tâm. Hằng năm, các địa phương trên địa bàn huyện Hiệp Đức tổ chức đa dạng các hội thi thể thao mừng Đảng đón Xuân; tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT các cấp. Trong năm 2021, Hiệp Đức tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở với 1588 vận động viên, trong đó có 736 vận động viên nữ tham gia. Hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện, với 900 vận động viên tham gia, trong đó có gần 300 vận động viên nữ. Phong trào thể dục thể thao trong trường học cũng được duy trì, thường xuyên. Các CLB dưỡng sinh, CLB cầu lông, CLB võ thuật, Earobic, Yoga và các bộ môn khác phát triển về số lượng và chất lượng, thu hút nhiều đối tượng tham gia tập luyện và thi đấu các giải phong trào. Hiện nay, toàn huyện duy trì hoạt động 17 Câu lạc bộ TDTT ở cơ sở, có khoảng 35% số người tập luyện TDTT thường xuyên.
 Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa đều tăng và chất lượng ngày càng nâng lên. Cụ thể, kết quả bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 có 10831/11533 hộ đạt, tỷ lệ 93,91% tăng hơn 28,3% so với năm 2000 (đạt tỷ lệ 65,62% năm 2000); tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa từ 31,8% (2000) tăng lên 82,6% (tăng hơn 23,1%); năm 2021 có 6/11 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị; có 84/87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 96,55%, đến nay có 46 tộc đã phát động xây dựng tộc văn hóa, qua kiểm tra có 32 tộc đủ điều kiện công nhận tộc văn hóa năm 2021.”
Huyện Hiệp Đức tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH cả về chiều rộng và chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua của phong trào và đi vào thực tế cuộc sống nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy ước thôn, khối phố văn hóa, tạo thành sản phẩm hiệu quả, hiệu lực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu cuối năm 2022, có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 92% số thôn, khối phố và trên 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, trên 80% tộc họ đã phát động được công nhận tộc văn hóa. Phấn đấu duy trì số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35%, số gia đình tập luyện thể dục, thể thao đạt 23,2%. Phấn đấu có 08, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Phấn đấu 95% trở lên số thôn, khối phố; 98% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
                                                                        

Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 630 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 638 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 656 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay868
  • Tháng hiện tại12,728
  • Tổng lượt truy cập515,935
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây